top of page

Privacybeleid

Beesport vzw verbindt zich ertoe de privacy van haar gebruikers en de bescherming van hun persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens om diensten te verlenen, te communiceren met onze gebruikers, onze website te verbeteren en de gebruikerservaring te personaliseren.

Hoe beschermen we de verzamelde gegevens?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Delen we de verzamelde gegevens?

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens niet met derden, behalve waar nodig om diensten te verlenen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en belangen te beschermen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail opbeesport.asbl@gmail.com.

Hoe lang bewaren we de verzamelde gegevens?

We bewaren verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is om diensten te verlenen of zoals vereist door de wet.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail opbeesport.asbl@gmail.com.

bottom of page